Regulamin promocji „Tydzień Bliskości” prowadzonej na profilach Facebook.com/PopaopaPL oraz instagram.com/Popaopa z 4 października 2017 roku

 

§1 Postanowienia ogólne

 1.      Organizatorem promocji jest ISO Sp. z o.o. NIP 5213646272 prowadząca sklep Popaopa zwana dalej Organizatorem.
 2.      Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3.      Udział w promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

§2 Warunki uczestnictwa

 1.      Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie konsument - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 2.      Biorąc udział w Promocji, uczestnik zobowiązuje się udostępnić Organizatorowi podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, nazwa użytkownika).
 3.      Konkurs trwa od momentu ogłoszenia w serwisach Facebook i Instagram do 11 października 2017 roku do godziny 23:59.
 4.      Można wziąć udział w obu konkursach.
 5.      W konkursie z nagrodą dla Klientów można wziąć udział wielokrotnie – każdy zakup to szansa na wygraną.

 

§3 Zasady konkursów oraz wyłonienia zwycięzców

   A.  Konkurs z nagrodą dla użytkowników serwisów Facebook oraz Instagram

 1.      Chcąc wziąć udział w konkursie, należy napisać w komentarzu do konkursowego wpisu na Facebooku i/lub Instagramie odpowiedź na pytanie: czym jest dla Ciebie bliskość?
 2.      W tym samym komentarzu należy oznaczyć trzy osoby i zaprosić je do udziału w zabawie.
 3.      Dodatkowym warunkiem jest polubienie strony facebook.com/PopaopaPL oraz profilu instagram.com/popaopa
 4.      Zwycięzcą zostanie osoba wybrana przez zespół Popaopa. Wybierzemy komentarz, który w naszej ocenie będzie najciekawszy. Wybór zostanie dokonany i ogłoszony do 17 października 2017 roku włącznie.

    B. Konkurs z nagrodą dla Klientów sklepu Popaopa

 1.      Chcąc wziąć udział w konkursie należy w okresie trwania promocji złożyć oraz opłacić zamówienie na nosidełko Tula na popaopa.pl lub zakupić je w sklepie stacjonarnym. W przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze należy odebrać i opłacić nosidełko w czasie trwania konkursu. W przypadku płatności przelewem zwykłym wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie sklepu w trakcie trwania konkursu.
 2.      Warunkiem udziału jest zamieszczenie komentarza do zamówienia w sklepie popaopa.pl o treści „Tydzień Bliskości” lub poinformowanie sprzedawcy w sklepie stacjonarnym o chęci udziału i wypełnienie zgłoszenia.
 3.      Zwycięzca zostanie wylosowany spośród osób, które zadeklarowały chęć udziału w konkursie i spełniły jego warunki.
 4.      Losowanie odbędzie się 17 października 2017 roku, a jego wyniki ogłoszone tego samego dnia na stronie sklepu w serwisie Facebook.
 5.      Losowane będą wszystkie zamówienia oddzielnie.

 

§4 Nagrody

A.    Konkurs dla użytkowników serwisów Facebook i Instagram

 1.      Dowolne nosidełko TULA z bieżącej oferty sklepu Popaopa
 2.      Aby otrzymać nagrodę, należy złożyć zamówienie na wybrane nosidełko w sklepie Popaopa.pl w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu wybierając przelew zwykły jako formę zapłaty. Nosidełko może zostać wysłane do zwycięzcy lub odebrane osobiście w sklepie w Bydgoszczy.
 3.      Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.
 4.      Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie.

  B.  Konkurs dla Klientów sklepu Popaopa

 1.      Nagrodą jest bon do wykorzystania w sklepie Popaopa.pl na równowartość wcześniej zakupionego nosidełka.
 2.      Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.
 3.      Bon w postaci kodu rabatowego zostanie wygenerowany po upływie terminu na odstąpienie od umowy, tj. 16 dni od dnia odebrania zakupionego przedmiotu.

 

§ 5 Reklamacje

 1.      Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi na adres: sklep@popaopa.pl

 

§6 Postanowienia Końcowe

 1.      Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 3.      Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator.
 4.      Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.