Letnia Promocja!

12% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty. 

LATO

package.pngIlość kodów ograniczona!

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna.

 

O projekcie 

Tytuł projektu

„Popaopa – nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa – wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci on-line wraz z indywidualna usługą abonencką i oferta dla pracodawców jako benefit pracowniczy”

Cel projektu

Projekt zakłada stworzenie internetowej wypożyczalni sprzętu, akcesoriów i zabawek dla dzieci w systemie jednorazowym i abonamentowym. Dostępna dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych. Projekt zakłada stworzenie platformy internetowej, aplikacji mobilnej, zakupu sprzętu do wypożyczenia. 

W ramach projektu zostanie przystosowany wynajmowany przez wnioskodawcę obiekt na magazyn z pomieszczeniem do czyszczenia i naprawiania sprzętu po okresie najmu. 

W ramach projektu wnioskodawca zamierza stworzyć trzy nowe miejsca pracy.

Projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowani rynku również w zakresie ochrony środowiska poprzez wydłużenia życia produktu i ograniczenia konsumpcji. 

W ramach projektu zostanie wprowadzona na rynek innowacyjne (nowe) rozwiązanie usługowe.

Efekt projektu 

Efektem projektu będzie podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez realizację nowej innowacyjnej usługi jaka będzie stworzenie internetowej wypożyczalni sprzętu i akcesoriów dla dzieci z możliwością wypożyczenia przedmiotów w usłudze abonenckiej i jako benefit pracowniczy działającej na zasadach połączenia funkcjonalności połączonych platform.  Efektem projektu będzie zwiększenie przychodów, oraz wzrost zatrudnienia o trzy osoby.

Zakres finansowy projektu

Wydatki kwalifikowalne: 588 235,29

Dofinansowanie: 499 999,50

Wkład UE (EFRR): 499 999,50

Wartość ogółem: 723 529,41

W związku z realizacją projektu pt.: "Popaopa - nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa - wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci online wraz z indywidualną usługą abonencką i ofertą dla pracodawców jako benefit pracowniczy” realizowanego w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna

Zapraszamy do składania ofert w przedmiotowych zamówieniach:

OGŁOSZENIA: 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.6.2-ISO-2020-1 - na dostarczenie kompletu sprzętu komputerowego (jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura i drukarka) / data publikacji: 01.06.2020

https://popaopa.pl/img/cms/Zapytanie ofertowe ISO - 1-6-2-ISO-2020-1.pdf

W związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1.6.2-ISO-2020-1, którego celem było wyłonienie dostawcy na dostarczenie kompletu sprzętu komputerowego (jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura i drukarka) przeprowadzonego przez Spółkę ISO Sp. z o.o. informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zadania została wybrana firma PRO-SERVICE ul. Smoleńska 17A 85-833 Bydgoszcz

==

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 1.6.2.-ISO-2020-2 - Na wybór dostawcy usługi realizacji dokumentacji technicznej, specjalistycznej platformy, aplikacji mobilnej zintegrowanej ze specjalistyczną platformą, systemu magazynowego typu WMS powiązanego z EPR, dostarczenie baz danych stanowiących całość systemu, który umożliwi realizację internetowej wypożyczalni sprzętów i akcesoriów dla dzieci realizowanej w ramach projektu „"Popaopa - nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa - wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci online wraz z indywidualną usługą abonencką i ofertą dla pracodawców jako benefit pracowniczy" prowadzonego przez Spółkę ISO Sp. z o.o. / Data publikacji: 23.07.2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255551

 W związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR: 1.6.2.-ISO-2020-2 Na wybór dostawcy usługi realizacji dokumentacji technicznej, specjalistycznej platformy, aplikacji mobilnej zintegrowanej ze specjalistyczną platformą, systemu magazynowego typu WMS powiązanego z EPR, dostarczenie baz danych stanowiących całość systemu, który umożliwi realizację internetowej wypożyczalni sprzętów i akcesoriów dla dzieci realizowanej w ramach projektu „"Popaopa - nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa - wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci online wraz z indywidualną usługą abonencką i ofertą dla pracodawców jako benefit pracowniczy" prowadzonego przez Spółkę ISO Sp. z o.o. nr 1255551 w Bazie konkurencyjności informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji usługi została wybrana firma SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B 85-063 Bydgoszcz

==

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć